Licznik odwiedzin:Świąteczny Grudzień

Grudzień 2015

Grudniowe uroczystości rozpoczęły się otwarciem Bramy Miłosierdzia w katedrze w Sokodé przez biskupa Ambrożego w otoczeniu duchowieństwa i wiernych z całej diecezji. Tydzień później, również w katedrze, dwóch diakonów zostało wyświeconych na księży. Dla naszej parafii radość była przeogromna, gdyż między nimi był nasz parafianin, diakon Patrice. Nazajutrz, 20 grudnia odprawił on swoją pierwszą Mszę w kościele parafialnym w Tchambie, gdzie przez lata wzrastał w powołaniu i przygotowywał się do kapłaństwa. Jest to drugi ksiądz pochodzący z naszej parafii. Po odprawionej Mszy św. prymicyjnej uroczystości przeniosły się do domu rodzinnego, gdzie przygotowano jedzenie dla wszystkich uczestników uroczystości. A śpiewy i tańce towarzyszyły nieustannie wszystkim biesiadnikom prymicji.
W takim to świątecznym nastroju z błogosławieństwem prymicyjnym weszliśmy w radość świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2016.

23 grudzień 2015

Grudzień 2015

Młody, bo zaledwie 24-latni, chłopak z naszej parafii ważył zaledwie 34 kg. Od dwóch lat zmagał się z ogromnym bólem brzucha. Rodzina wydała wiele pieniędzy na leczenie, chłopiec odwiedził wielu lekarzy, wykonanych zostało szereg badań, szukano skutecznego dla niego leku, ale ciągle bez skutku. Zdrowie młodego mężczyzny pogarszało się z dnia na dzień. Niektórzy zaczęli się już uciekać do czarów i do działań złych duchów, rodzina zaczęła ukrywać chorego w domu.
Przyczyna choroby wyszła jednak na jaw. Dwa lata temu chłopiec był operowany w szpitalu na wyrostek, którego w końcu lekarze nie wycieli. Cieknąca ropa drążyła ranę powodując wewnętrzne uszkodzenia. Szczegółowa diagnozy i ponad 1 000 euro były potrzebne, aby naprawić błąd zaniedbania sprzed dwóch lat.
Młodzieniec został w końcu operowany. Pojawiła się nadzieja, że powróci do zdrowia. Niestety, czasu już nie dało się nadrobić. Stan chorego był już bardzo krytyczny. Drugiego dnia po operacji, tuż przed Wigilią Bożego Narodzenia odszedł by świętować z Bożą Dzieciną bez bólu i w pokoju w niebie a nie w stajence na ziemi ze swoimi bliskimi.

Dzień modlitw za zmarłych katechistów

Listopad 2015

Nie ma na świecie religii, której wyznawcy nie wierzyliby w życie pozagrobowe i w możliwość obcowania żywych i umarłych. Afrykańczycy wierzą w życie człowieka po śmierci i tajemniczy świat zmarłych, który rządzi się własnymi prawami. Wierzą przede wszystkim w nadludzką wiedzę i moc zmarłych, a także w to, że mogą oni wpływać na losy żyjących ludzi.
Wierni Kościoła nieustannie modlą się za zmarłych i składają w ich intencji ofiary, które mają pomóc skrócić cierpienia dusz przebywających w czyśćcu i zapewnić im wieczny spokój i zbawienie. Już od kilku lat w drugą sobotę listopada w całej diecezji odprawiane są Msze święte i organizowane są modły w intencji zmarłych katechistów, pionierów ewangelizacji w Kościele afrykańskim. Ludzie modlą się, by zmarli katechiści dalej czuwali nad ich wspólnotami i wstawiali się za nimi u Boga.

Kolejny Nowy Rok we wrześniu

Paździenik 2016

Po raz kolejny we wrześniu dzieci i młodzież uczęszczając do kompleksu szkolnego im. Jana Pawła II, rozpoczęli nowy rok szkolny 2015/2016: 316 uczniów szkoły podstawowej, 287 gimnazjalistów i 143 licealistów. W tym roku po raz pierwszy udostępniliśmy dla uczniów salę komputerową z 34 komputerami, które już niebawem zostaną połączone do Internetu.
Udostępnienie młodzieży zachęcających warunków nauki sprawi, że wielu młodych będzie uczęszczało do szkoły, przygotowując swoja przyszłość. Szkoła katolicka na pewno wpłynie na tych młodych ludzi by dawali w dzisiejszym świecie rozdzielonym przez różne antagonizmy doskonałe świadectwo przekraczania granic dzielących muzułmanów i chrześcijan.

Jubileusz Diecezji Sokodé

Wrzesień 2015

3 grudnia 1898 roku dwóch misjonarzy ze Zgromadzenia Słowa Bożego odwiedziło po raz pierwszy teren dzisiejszej diecezji Sokodé i w Tchambie odprawili pierwszą Mszę świętą. Dopiero pod koniec lat trzydziestych XX wieku pierwszy Prefekt Apostolski wraz z pięcioma księżmi rozpoczęli systematyczną pracę duszpasterska na północy kraju. Owoce ewangelizacji wzrastały z dnia na dzień, czego następstwem było podniesienie 14 września 1955 roku Prefektury Apostolskiej do rangi Diecezji Sokodé, terenem sięgającym na północ aż dzisiejszą Burkina Fasso.
W sobotę, 19 września br. rozpoczęły się uroczystości diecezjalne diamentowego jubileuszu diecezji. Cała diecezja pod przewodnictwem swego Pasterza, ks. Biskupa Ambrożego Djoliby, zgromadziła się w katedrze na wspólnym dziękczynieniu. Czas Jubileuszu Diecezji, który zbiega się z Rokiem Życia Konsekrowanego i Rokiem Bożego Miłosierdzia, musi być czasem odnowy życia religijnego wiernych całej diecezji. Tworząc Kościół Chrystusowy doświadczając miłosierdzia oraz przebaczenia grzechów, uczestnicząc w Eucharystii i dzieląc się wiarą z innymi, którzy jej jeszcze nie doświadczyli.

Błogosławieństwo pierwszych plonów ziemi

Sierpień 2015

Pod koniec sierpnia niemalże w każdej wspólnocie świętowaliśmy święto ignamów. Ignam jest to duża bulwa przypominająca ziemniaka. W tym roku pora deszczowa się nieco opóźniła, zatem urodzaj był niezadawalający. Niektórzy mieszkańcy Tchamby nadal czekają na pierwsze zbiory tego roku.
Na błogosławieństwo pierwszych owoców pracy rąk ludzkich parafianie przynosili ze sobą trzy ignamy, które zostały przekazane na różne cele. Jeden z nich trafił na utrzymanie misji, drugi dla ubogich, a z trzeciego przygotowano w domach świąteczną potrawę i tym samym zapoczątkowano nowy sezon zbiorów.

 


Narodziny Jana Chrzciciela w Affem Kabyé

Lipiec 2015

Niedokończony kościół pw. świętego Jana Chrzciciela w Affem Kabyé doczekał się pierwszej celebracji Mszy świętej. W środę w dniu uroczystości Narodzin Jana Chrzciciela, z garstką wiernych, którzy są zawsze obecni przy pracy dziękowaliśmy Bogu za dar nowej, ciągle budującej się świątynii. W niedzielę przy surowym ołtarzu z bloków cementowych, nakrytych białym obrusem sparawowana została pierwsza uroczysta Msza święta. W dużym kościele, który w dalszym ciągu jest w stanie surowym, wszyscy wierni przybyli z wioski, jak i goście znaleźli swoje miejsce na tymczasowych ławkach zrobionych z bloków i desek używanych przy budowie.

Przez rok wznoszono mury z cementu, piasku, kamieni i wody, przynoszonych przez wiernych w miskach na głowach. Zrobiono już konstrukcję metalową dachu i pokryto całą jego powierzchnię, czyli łącznie ponad 1 200 m2, czerwoną blachą. Pozostało terez czasochłonne i kosztowne wykończenie kościoła. Trzeba  będzie wylać posadzki, otynkować mury, zamontować okna, doprowadzić prąd, wybudować zakrystię oraz wieżę przy kościele i na końcu wszystko pomalować ....
Wierni są już zmęczeni fizycznie i materialnie trwającą budową, ale nieustannie proszą Boga i życzliwych ludzi o pomoc i wsparcie, by Jan Chrzciciel zamieszkał na dobre w nowej świątyni.

   


Wakacje z Biblią

Lipiec 2015


Wakacje z Biblią stały się już tradycją wśród naszych dzieci. Po raz kolejny prawie 200 najmłodszych parafian uczestniczyło w tygodniu biblijnym. Każdego dnia wezwania modlitwy Ojcze nasz przenikały serca uczestników oraz ich rodziców. Prośby Modlitwy Pańskiej były ukazywane na filmie, a po jego transmisji dzieci wyrażały je w opowiadaniach, na rysunkach i w przedstawieniach teatralnych. Uwieńczeniem tygodnia była inscenizacja perykopy Ewangelii o nieuczciwym dłużniku, którą w niedzielę podczas Mszy świętej przedstawiły dzieci dla swoich rodziców.
Każdego dnia, dzięki ludziom dobrego serca, przygotowano dla wszystkich uczestników akcji słodkie kukurydziane śniadanie. Codziennie dzieci mogły nie tylko żywić się Słowem Bożym, ale także „chlebem powszednim”.

 


1 czerwca – Dzień Drzewka

Czerwiec 2015

W ostatnich latach wiele drzew wysokogatunkowych zostało wyciętych i sprzedanych na innych kontynentach. Codziennie produkuje się ogromne ilości węgla drzewnego, który jest ciągle podstawowym źródłem energii podczas przygotowania posiłków, zarówno na wioskach, jak też i w dużych miastach. Znikające lasy mają ogromny wpływ na zmiany klimatyczne w całym naszym rejonie.
1 czerwca jest światowym Dniem Drzewka. Zgodnie z tradycją, którą trochę bagatelizowano w Togo, powinno się w tym dniu posadzić co najmniej jedną sadzonkę drzewa. Dlatego też z młodzieżą naszego Kompleksu Szkolnego im. Jana Pawła II posadziliśmy wokół szkoły oraz na wolnych terenach misji sadzonki młodych drzew. Będziemy się starać, aby te młode sadzonki w czekającej nas porze suchej nie zginęły i w przyszłości stały się ogromnymi drzewami.


Błogosławieństwo chleba św. Antoniego

Czerwiec 2015

Niemal wszędzie uważa się św. Antoniego za patrona, który pomaga odnajdywać zagubione rzeczy. Jest także obrońcą przed szatanem, patronem narzeczonych i małżeństw. Jego wstawiennictwa wzywa się, prosząc o szczęśliwy poród lub uleczenie z niepłodności.

W sobotę, 13 czerwca, w uroczystość świętego Antoniego, kościół był wypełniony wiernymi jak nigdy. Ponad 1 300 pielgrzymów zgromadziło się, by szukać pomocy u świętego Antoniego. Czynił on wiele cudów zarówno za życia, jak i po śmierci. Pięćdziesiąt trzy z nich zostały zatwierdzone przez Stolicę Apostolską. Wśród nich znalazło się 19 uzdrowień kalek, 5 sparaliżowanych, 2 epileptyków, a nawet 2 wskrzeszenia zmarłych. Trudno jednak wyjaśnić, skąd wzięło się przekonanie, że św. Antoni wysłuchuje próśb w zamian za coś. Tym samym zwyczaj składania ofiar na „chleb świętego Antoniego” od wieków połączony jest z uzyskaniem wstawiennictwa świętego.

Przed uroczystym błogosławieństwem relikwiami Świętego zostało pobłogosławionych ponad 3 tyś małych chlebów, którymi zostali obdarowani pielgrzymi, starcy, chorzy, trędowaci z pobliskiej wioski trędowatych w Kolowaré oraz więźniowie z Sokodé.
Dziś w niemal wszystkich kościołach katolickich można spotkać skarbonki z napisem: „Chleb świętego Antoniego”. Wierni wrzucają do nich datki wraz z karteczkami zawierającymi prośby lub podziękowania. Prośby wrzucane są również do grobu św. Antoniego w Padwie. W bazylice padewskiej przygotowano nawet specjalne blankiety w wielu językach, na których można je wypisywać.

 

Jezu ufamy Tobie !

Maj 2015

W ostatnim czasie wiele się budowało albo się buduje nadal, tak jakby Ewangelia była ukryta w cemencie. W zabieganiu dnia codziennego nie można nie zauważyć człowieka potrzebującego, zwłaszcza małe, chore, niewinne dziecko. Z okazji Święta Miłosierdzia Bożego 10 dzieci z całej parafii, które same nie mogą chodzić, albo mają powykrzywiane nóżki, zaczęło korzystać z leczenia ortopedycznego.


Mimo, że nie mieliśmy środków na leczenie, zawierzyliśmy te dzieci Miłosierdziu Bożemu. Trochę naiwnie, trochę po omacku ale bezgranicznie. Ciągle ktoś dołącza się finansowo, po to, by pomóc. Ufamy, że długotrwałe leczenie się powiedzie i te dzieci także będą biegały, przynosiły wodę i grały w piłkę. Dwie starsze dziewczyny czekają jeszcze na operację kolana i biodra. Za wszelkie ofiary w imieniu tych dzieci serdecznie dziękuję.
Jezu ufam Tobie, że te dzieci będą chodziły naprawdę!

 

Rocznica uroczystego otwarcia kompleksu im. Jana Pawla II

Kwiecień 2015

12 kwietnia mija pierwsza rocznica uroczystego i oficjalnego otwarcia nowo wybudowanego kompleksu szkolnego, jedynego takiego w Tchambie. Rok szkolny 2014/2015 rozpoczęło 110 licealistow, 394 gimnazjalistow i 330 uczniów szkoły podstawowej. Tak naprawdę katolicka szkoła podstawowa istnieje już od 1997 roku,  zaś gimnazjum i liceum od kilku lat. Ciągle brakuje jeszcze przedszkola, w którym by także najmłodsi mogli znaleźć swoje miejsce i by kompleks był w komlecie.
Szkoła cieszy sie poważaniem w całym rejonie i wielu młodych z różnych wyznań może tworzyć nową i wspólną przyszłość opartą na przyjaźni i pokoju. Dzięki wspólnej edukacji zapezne uda nam się nie powtórzyć rzezi i ludobójstwa na tle religijnym, o którym się słyszy ostatnio w niedalekiej Nigerii, Tchadzie czy Kenii.

Wielkanoc 2015

Kwiecień 2015

Niech Bóg przez swojego syna Jezusa Chrystusa, Naszego Zbawiciela
rozjaśni ciemności naszego życia, przepełni nasze serca Pokojem i niech Miłość zatryumfuje w naszych sercach.
Radosnych Świąt Paschalnych i wiele łask od Zmartwychwstałego Chrystusa.
Ks. Robert


Światowy Dzień Wody 2015

Marzec 2015

Woda jest głównym i nieodzownym składnikiem ludzkiego życia i to od człowieka zależy, jak jej będzie używał i jak będzie się nią dzielił. Przyszłość ludzkości zależy właśnie od wody. Papież również przypomina całej ludzkości, by ten drogocenny skarb był chroniony przez wszystkich, aby był dostępny wszędzie i dla wszystkich.
Sezon woda 2015 rozpoczęliśmy już w grudniu, pogłębiając studnie w Affem Kabyé, gdyż zaczęło brakować wody przy budowie nowego kościoła. Następnie rozpoczęliśmy prace przy kolejnej studni w Tchambie w dzielnicy Tam Tam, gdzie osiedlają się nowe rodziny niemuzułmańskie, spoza kręgu ludzi z Tchamby.
W planach mamy budowę jeszcze 2 kolejnych studni na wiosce Findi, przy granicy z Beninem oraz studnię głębinową na wiosce Odjomboï, gdzie teren jest skalisty. Budowa studni głębinowej w tym rejonie to wielki wydatek. Bardzo często, różne organizacje robią studnie ale na wioskach już rozwiniętych i znaczących, a biedni opuszczeni ludzie w buszu cierpią.

 

Znaki obecności nowych czasów...

Marzec 2015

Mała wioska Tchamba przez dziesieciolecia przeradzała się w miasto prefektoralne. Niestety świadomość jej mieszkańców nie uległa przemianie. Co niedzielę w centrum miasta (w środku dawnej wioski) organizowane jest ogromne targowisko, tak jak to było za dawnych czasów. Droga jest zastawiona straganami, praktycznie nie da się nią przejechać, zaś sami ludzie jakby zatracili się w czasie i moralności.
Na obrzeżach miasta udało się wybudować ogromne, nowoczesne targowisko z 1 100 miejscami handlowymi, z drugiej zaś strony miasta wzniesiono dużą salę rekreacyjno-widowiskową. Na skrzyżowaniach ulic pojawiły się sygnalizacje świetlne oraz nowe słoneczne oświetlenia. Miasto zewnetrznie sie zmieniło. Na uroczystości otwarcia tych nowych obiektów cywilizacji zjawił się nawet prezydent państwa Togo. Szkoda, że te wszystkie poczynania mają miejsce tylko przed kolejnymi zbliżającymi się wyborami w Togo.

Niedokończony kościół w Affem Kabyé

Luty 2015

Budujący się kościół jest duży: 35m x 22m. Być może na chwilę obecną aż za duży, ale istniejąca tutaj wspólnota, w przyszłości nowa parafia jest wspólnotą przygraniczną z wielkimi perspektywami. Okoliczne wioski i przysiółki zamieszkiwane są w większości przez wyznawców religii swoich przodków, którzy, miejmy nadzieję – nawrócą się w przyszłości na chrześcijaństwo.
W 2013 roku rozpoczęliśmy już prace przygotowawcze, ale tak naprawdę budowa kościoła ruszyła dopiero w lipcu 2014 roku. Obecnie mury są już wzniesione, wieźba dachowa metaliczna prawie ukończona – praktycznie kościół stoi w stanie surowym. Teraz należy wszystko przykryć blachą i rozpocząć tynkowanie i prace wykończeniowe. Niestety budowa musi stanąć na jakiś czas w miejscu. Potrzeba aż 1 295 mb blachy (1mb blachy kosztuje 2 900 F CFA = 4,42 Euro). By wszystko zadaszyć potrzeba ok. 6 000 euro, nie licząc uchwytów do mocowania i robocizny. Ludzie, choć zmęczeni pracą i wydatkami mają jednak wielką nadzieję, że kościół będzie mógł być zadaszony jeszcze w tym sezonie, przed wielkimi sierpniowymi deszczami.

 

40 lat, 4 rejony i 4 księży

Styczeń 2015

W grudniu, jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, aż pięciu diakonów z całej naszej diecezji zostało wyświeconych na księży. Po Nowym Roku objęli swoje pierwsze placówki. I tak jeden z neoprezbiterów, ks. Basile został mianowany trzecim wikarym w Tchambie.
Nasza parafia obchodziła w sierpniu 40-lecie powstania wspólnoty chrześcijańskiej, która działa w czterech zakątkach prefektury. Bóg wysłuchał modlitw swojego ludu i dzięki temu każdy sektor naszej wspólnoty, z której w przyszłości ma powstać nowa parafia, ma już dzisiaj swojego duszpasterza.

 

 

   
Aktualizacja 2016-10-20, 14:15

© Wszystkie Prawa Zastrzeżone © Administrator Sebastian Riedel
Użytkowanie strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.