Licznik odwiedzin:Boże Narodzenie

Grudzień 2012

Przeżywając uroczystość Narodzin Zbawiciela w betlejemskiej grocie, kierujemy nasze spojrzenie na tajemnicę Miłości Boga do człowieka, który przyjął ludzką naturę, aby nas uczynić dziećmi Bożymi i towarzyszyć nam w trudach ziemskiego życia.


Wyśpiewując chwałę Bogu i pokój ludziom dobrej woli, składam serdeczne życzenia: odnajdywania zawsze właściwej drogi Miłości w prawdzie, nadziei i pokoju. Niech Najświętsza Dziecina z Betlejem napełnia mocą i radością w podejmowaniu codziennej posługi Miłości względem każdego człowieka, by mógł on jej doświadczyć i sam stać się świadkiem tej Miłości, a Maryja – Święta Boża Rodzicielka, Gwiazda Ewangelizacji niech wyjedna u Swojego Syna błogosławieństwo, dobre zdrowie oraz potrzebne łaski w Nowym Roku Pańskim 2013.

W duchowej łączności, z darem modlitwy
Ks. Robert Dura

 

Kompleks szkolny im. Jana Pawla II w Tchambie

Grudzień 2012

Budowa i tworzenie kompleksu szkolnego im. Jana Pawła II ciągle pozostaje w centrum życia całej wspólnoty. Nowy rok szkolny 2012/2013 rozpoczęło ponad 230 gimnazjalistów. W przyszłości będą oni kontynuować naukę na miejscu w  nowo powstającym liceum.
   
    Obecnie trwają prace przy zalewaniu stropu parteru drugiego budynku - przyszłego liceum. Jednocześnie pierwszy budynek - gimnazjum niebawem bedzie zadaszony. Mogliśmy podgonic trochę prace, gdyż otrzymaliśmy pomoc z Prokury Misyjnej Księży Werbistów z Pieniężna na zakup blachy. Pozostaje jeszcze ciągle potrzeba pomocy na sfinansowanie piętra drugiego budynku oraz pomoc przy budowie ubikacji dla uczniów.

W atmosferze niemalże świątecznej wyrażam wdzięczność, wszystkim Przyjaciołom, Znajomym i tym, których znam jedynie jako Dobrodziejów, którzy otwartym sercem pomagają naszej szkole w Tchambie.

Rok Wiary w Tchambie

Październik 2012

Rok Wiary w naszej wspólnocie został zainaugurowany już 10 października 2012 roku wieczorem w Wigilię oficjalnego otwarcia Roku Wiary przez papieża w Watykanie. Uroczysta Msza święta w Tchambie była sprawowana przez biskupa, Jerzego Mazura, przewodniczącego Komisji KEP ds. Misji oraz ojca Kazimierza Szymczycha, przewodniczącego dzieła pomocy „Ad Gentes”, a także wszystkich misjonarzy pracujących na północy Togo i Beninu.

W naszej diecezji uroczysta msza święta z okazji oficjalnego otwarcia Roku Wiary będzie celebrowana w katedrze w Sokodé w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.
Rok Łaski ogłoszony przez papieża winien sprawić, by wiara otwarła przed nami Boży świat, w którym powinniśmy odważnie kroczyć drogami wiary, jak również przyczynić się, by ta sama wiara skłoniła nas do szerszego i odpowiedzialnego otwarcia własnego życia na Boga i na drugiego człowieka.

Budowa drugiego budynku szkolnego - liceum im. JP II w Tchambie

Październik 2012

Tydzień Misyjny

Tchamba – 16 październik 2012

DRODZY PRZYJACIELE I DOBROCZYŃCY MISJI

W Kościele na całym świecie obchodzimy już 86. Światowy Dzień  Misyjny. Tradycyjnie przypada on w przedostatnią niedzielę października – zwaną Niedzielą Misyjną – która rozpoczyna Tydzień Misyjny pod hasłem : „Głosić wiarę z radością”. Papież Benedykt XVI przypomina, że „świadomość powołania do głoszenia Ewangelii mobilizuje nie tylko pojedynczych wiernych, ale całe wspólnoty diecezjalne i parafialne do integralnej odnowy i coraz większego otwierania się na współpracę misyjną między Kościołami, by krzewić przepowiadanie Ewangelii w sercu każdej osoby, każdego narodu, kultury, rasy, narodowości, na każdej szerokości geograficznej”. Obchody te są okazją do odnowienia entuzjazmu w głoszeniu Ewangelii, jak i udzielenia misjonarzom różnorodnego wsparcia oraz modlitwy w intencji misji.

W swoim orędziu, kontynuuje papież „głoszenie Ewangelii staje się także śpieszeniem z pomocą bliźniemu, sprawiedliwością względem najuboższych, możliwością oświaty w najbardziej zapadłych wioskach, opieką medyczną w odległych miejscach, uwolnieniem od nędzy, przywracaniem do życia społecznego tych, którzy są zepchnięci na margines społeczeństwa, wspieraniem rozwoju narodów, przezwyciężaniem podziałów etnicznych, poszanowaniem życia w każdej jego fazie”.
Od ponad roku budowa gimnazjum katolickiego pozostaje w centrum życia wspólnoty w Tchambie. Mimo, że szkoła jeszcze nie jest wykończona, uczniowie rozpoczęli już kolejny rok szkolny w nowych pomieszczeniach. Jednocześnie rozpoczęliśmy także budowę nowego budynku dla liceum. Nowy rok szkolny 2012/2013 rozpoczęło prawie 250. gimnazjalistów, którzy w nadchodzących latach będą kontynuować naukę w nowo powstającym liceum katolickim. Szkoła w Tchambie jest prawdziwym wezwaniem misji katolickiej w środowisku totalnie zdominowanym przez islam.

Niespełna miesiąc temu nasz kleryk, Patrice Mourou, przywdział sutannę i stał się oficjalnym seminarzystą naszej diecezji. Pozostało mu jeszcze 3 lata formacji w miedzydiecezjalnym seminarium w Lomé, by mógł zostać wyświęcony na kapłana. Wydarzenie to ożywiło całą parafię, szczególnie młodych, gdyż wspólnota która nie daje powołań martwa jest.
Caritas w Togo w tym roku przeżywa swoje 25-lecie istnienia. Z tej racji w niedzielę, 7. Października, mieliśmy okazję świętować jubileusz działalności dzieł charytatywnych w naszej parafii. Dzięki Caritasowi w kilkunastu wioskach w buszu, ludzie skorzystali z pomocy przy budowie studni. W wielu wioskach istnieją grupy kobiet, które otrzymały kredyty na drobną działalność gospodarczą, co znacząco wpływa na wzrost pozycji kobiety w społeczeństwie zdominowanym przez mężczyzn. Na co dzień wielu potrzebujących korzysta z pomocy charytatywnej ludzi dobrej woli.

Mimo wszystko coraz częściej da się zauważyć problem biedy, głównie brak środków na zakup potrzebnych lekarstw. Nie wszystkich stać na leczenie w szpitalu, czy ośrodku zdrowia, dlatego szukają pomocy w medycynie naturalnej albo, bardzo często, u lokalnych czarowników. To wiąże się z kolei ze złożeniem ofiary przodkom i zwiazanie się z czarami. By odzyskać zdrowie ludzie zdolni są do wszystkiego, może czasami nieświadomie opuszczają wiarę w Boga, by szukać pomocy w wierze swoich przodków.
Każdego roku wielu dorosłych po owocnych przemyśleniach, latach katechezy i odwrócenia się od swoich dawnych praktyk religijnych, decyduje się na chrzest. Niestety nie wszyscy mogą dostąpić tego sakramentu, gdyż nie potrafią uregulować swojej sytuacji matrymonialnej. Wielu wcześniej jeszcze, zanim poznali Chrystusa, weszli w związki wielożenne, żeniąc się z dwoma albo nawet i więcej konbietami. Na wioskach praktyka wielożeństwa jest jeszcze częstym zjawiskiem. Powodem tego „zjawiska” jest praca na polu i w domu, która przekracza możliwości jednej tylko żony.

Radosnym wydarzeniem, głównie dla młodzieży i dzieci były półkolonie z Biblią, które miały przytoczyć wszystkim zbliżający się Rok Wiary, już dawno zapowiadany przez papieża Benedykta XVI. Przez tydzień wszyscy gromadzili się wokół zagadnień biblijnych związanych z historią Patriarchów, którzy są naszymi przodkami w wierze.
Rok Wiary w naszej wspólnocie został zainaugurowany już w Wigilię oficjalnego otwarcia Roku Wiary przez papieża w Watykanie. Uroczysta Msza św. w Tchambie była sprawowana przez biskupa, Jerzego Mazura, przewodniczącego Komisji KEP ds. Misji oraz ojca Kazimierza Szymczycha, przewodniczącego dzieła pomocy „Ad Gentes”, a także wszystkich misjonarzy pracujących na północy Togo i Beninu.

Niech obchody tegorocznego Tygodnia Misyjnego, wypadające na początku Roku Wiary, zachęcą nas wszystkich do ponownego uświadomienia sobie pilnej potrzeby głoszenia Ewangelii i odnowienia entuzjazmu dzielenia się wiarą.

Ks. Robert Dura FD - Tchamba/TOGO

LIST DO POBRANIA W FORMIE PDF

 

Półkolonie z Biblią

Wrzesień 2012


Przez tydzień, około 150 dzieci i młodzieży od 3 do 15 lat, zgromadziło się przy parafii wokół najcenniejszej księgi – Biblii. Temat: „Patriarchowie – nasi przodkowie w wierze”. Codziennie wyświetlana była krótka projekcja fimu ukazująca życie i powołanie Abrahama, narodziny i ofiarę Izaaka oraz przedstawiająca kontynuację misji wybrania w wierze poprzez Jakuba. Następnie uczestnicy półkolonii, poprzez gry i zabawy, analizowali temat przewidziany na konkretny dzień. Codziennie znalazło się także poranne śniadanie, a to dzięki zaskakującemu projektowi Młodej Pary.

Szczęść Boże,
Jesteśmy już po ślubie.
Tak jak obiecywaliśmy przy kołaczu:) w Dobrej, zamiast kwiatów nasza rodzina i przyjaciele złożyli pieniądze do skarbonki.
Przelaliśmy je przed chwilą na księdza konto.
Mamy nadzieję że się przydadzą.
Z Panem Bogiem

Anita i Grzegorz Żok z Dobrej


Niech to spotkanie najmłodszych z Biblią będzie przygotowaniem do rozpoczynającego się niebawem Roku Wiary.
Gdyż wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego.

 

Etapy rozwoju budowy Gimnazjum Jana Pawła II w Tchambie.

Lipiec - sierpień 2012Dura znaczy Twardy

Sierpień 2012

Dura znaczy Twardy
Misje.
Buduje szkoły, studnie, ratuje ludzi i rozmawia ze świętym Antonim.
Ks. Robert w Gosciu Niedzielnym.

Wznowienie prac przy budowie piętra gimnazjum Jana Pawła II

Lipiec 2012

Z urlopu na urlop, z pracy do pracy, z czasu ciepłego i słonecznego w czas ciągle ciepły i słoneczny, tyle tylko, że pod inną szerokością geograficzną. Już w środę, 11 lipca, późnym wieczorem wylądowałem w stolicy – Lomé. Podróż minęła spokojnie, a przede wszystkim szybko. Na drugi dzień był czas na niezbędne zakupy, miedzy innymi na kupno części blachy na pokrycie dachu nowej szkoły. W piątek byłem już na miejscu w Tchambie. Szybko minęło zarówno zmęczenie podróżą jak i szybko minął czas odpoczywania w rodzinnych stronach, ale nie przeminęła wdzięczność za dar gościny, a także za ofiary złożone na dalszą budowę nowo powstającego gimnazjum.


Od kilku już dni ekipa murarzy wytwarza bloczki betonowe na dalszą konstrukcję piętra, by go móc zadaszyć przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, który przypada w Togo pod koniec września.

Kolejna studnia na wiosce.

Czerwiec 2012

Parafia Tchamba wraz z 20 wioskami położona jest w regionie centralnym Togo, gdzie ponad 60% ludnosci, nie ma swobodnego dostepu do wody pitnej. Zgodnie z tradycją afrykanską obowiazek szukania wody spoczywa na kobiecie.
Na niektorych wioskach, szczegolnie tych głebiej położonych w buszu, ludzie pokonują czasami i kilka kilometrow by znaleźć wodę w rzece albo dole wcześniej wykopanym, w którym powolutku gromadzi sie woda.
Bardzo często jest to woda skażona, która jest źródłem wielu chorób, zwlaszcza u dzieci.

W latach 2006-2010 dzięki pomocy ofiarodawców z Europy mogliśmy wykonać 13 studni na wioskach położonych w buszu. W tym roku także dzięki ludziom dobrej woli mieszkańcy kolejnych 2 wiosek:
Odjomboi et Boussoulou, mają dostęp do prawdziwej wody ze studni. Ale wody tej ciągle brakuje zwłaszcza w porze suchej.


Gorące podziękowania wszystkim fundatorom, zwłaszcza tym animowym za pomoc w sfinansowaniu wszystkich studni, gdyż każdy kto podaje kubek żywej wody drugiemu człowiekowi, podaja ją samemu Chrystusowi.
Obecnie trwa pora deszczowa, zatem musieliśmy przerwac prace, następne rozpoczęcie sezonu w kopaniu kolejnych studni w styczniu 2013.

Afryka widziana oczami dziecka

Czerwiec 2012

W parafii Sławików k. Raciborza został zorganizowany konkurs plastyczny pt. „Afryka widziana oczami dziecka”, skierowany do dzieci z całej parafii. Głównym celem konkursu było zaintrygowanie i wzbudzenie zainteresowania najmłodszych parafian codziennym życiem ludzi zamieszkujących Czarny Ląd, a także ukazania pracy ewangelizacyjnej opolskich misjonarzy pracujących w Afryce.
Zadanie konkursowe polegało na tym, aby kartkę papieru o formacie A4 lub A3 zapełnić swoimi wyobrażeniami na temat Afryki, w której od lat pracują misjonarze.    Dzieci do konkursu podeszły bardzo dojrzale, zaś ich prace były przemyślane i bardzo oryginalne.
W niedzielę, 10. czerwca br., po Nabożeństwie Eucharystycznym, była okazja spotkać się z dziećmi, jak i z dorosłymi Parafianami z Sławikowa, aby przybliżyć im specyficzną pracę misjonarza na Czarnym Lądzie. Zafascynowane Afryką dzieci stawiały mnóstwo pytań, na które otrzymały odpowiedź popartą pokazem ciekawych eksponatów jak i rzeczy codziennego urzytku w Afryce.
Po spotkaniu został rozstrzygnięty „afrykański” konkurs plastyczny. Zwycięska „trójka” została wyłoniona spośród dwóch kategorii: przedszkole i szkoła podstawowa. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie zostały obdarowane pamiątkowym dyplomem, kolorowanką o tematyce afrykańskiej oraz breloczkiem rodem z głębokiej Afryki. Zwycięzcy otrzymali ponadto kolorowe   puzzle o tematyce afrykańskiej.


Gorące podziękowania ks. Proboszczowi Joachimowi Augustyniok za zorganizowanie i koordynowanie tak ciekawego konkursu plastycznego oraz wszystkim Parafianom z Sławikowa za wszelką życzliwość i zainteresowanie sprawami misji.  Wszystkim dobroczyncom serdeczne „Bóg zapłać”!

wiecej, czytaj :
www.slawikow.pl

Ks. Robert Dura

 

Zasadzka na drodze Bassila N’Tchourou

Marzec 2012

Życie ludzkie jest najwyższą wartością, ale czasami wartość ta jest mierzona inaczej. W nocy z piątku na sobotę, w buszu na drodze prowadzącej do granicy z Beninem, a zarazem i wielkiego ośrodka targowego. Drogą tą dojeżdzamy także regularnie do naszych kaplic. Grupa 6 ludzi uzbrojonych w strzelby domowej roboty wraz z amunicją zrobili zasadzkę by napaść na ludzi wracających z targowiska. Coraz cześciej na tych terenach przygranicznych, pojawiają się barykady zastawione przez szukających łupów złodzieji i niejednokrotnie ofiarą padają niewinni ludzie tracąc majątek a niejednokrotnie i życie na wskutek podstrzelenia czy śmierci zadanej w drastyczny sposób maczetą. W takich okolicznościach po schwytaniu bandytów sąd zazwyczaj jest sprawowany na miejscu. Tej nocy,wśród blasku księżyca zdala od lamp, dzięki błyskawicznej akcji żandarmów i policji opanowano przestępców ale wyniku wymiany ognia 4 z nich straciło życie na miejscu, a dwom udało się zbiec, zapewnie zranionym. Ludzie, którzy się dowiedzieli o zajściu, cieszyli się, tańczyli wokół ofiar, zapewne nie zdawając sobie sprawy z zabicia człowieka. Ciała 4 zamordowanych, wrzucono natychmiast do wykopanej przy drodze dziury i przysypano ziemią, tak jakby to  nie pogrzebano ludzi.


Potrzeba bliskości Boga, by doświadczyć wielkość i godność grugiego człowieka, pomimo jego złści czy przestępstwa, gdyż Chrystus umarł i zmartwychwstał także dla tych bandytów.


Kolędowanie z Proskauer Echo

Luty 2012

2 lutego w święto Ofiarowania Małego Pana Jezusa w Świątyni odbył się wielki koncert kolęd w Kościele Parafialnym w Tchambie. Tak jak rodzice Jezusa
ofiarowali Bogu małą ofiarę z gołębii tak samo i w Tchambie ofiarowano Bogu małą ofiarę śpiewu kolędowego. Spotkanie rozpoczął żywołowy chór ze wspólnoty w Affem Kabye. Następnie rytmy i klimat zmienili przyjaciele z Proskaer Echo zwłaszcza ze starą i znaną z refrenu przez parafian z Tchamby z przed dwóch lat kolędą  „Lili lili laj …”. W przerwie wystąpił chór Kościoła Ewangelickiego. W drugiej części goście z Proskauer Echo wprowadzili nastrój rodzinny niemalże świeczny, tak bardzo potrzebny w tym środowisku mułzumańskim, gdzie rodzina jest wykrzywiana przez poligamię. Nie brakowło także występów miejscowego parafialnego chóru z Tchamby z tamburami w tańcu.
Było to międzynarodowe, miedzywyznaniowe i miedzykulturowe śpiewanie małemu Bogu, który stał się człowiekiem dla każdego z nas. Swoiste ofiarowanie Bogu piesni uwielbienia za dar wiary.

Mniejszość ekumeniczna w Tchambie

Styczeń 2012

W Tchambie w środowisku w większości zdominowanym przez islam prawie 95% populacji, są obecne także inne wyznania religijne, adepci religii tradycyjnch jak i sekty. Pośród tej mozaiki religijnej, w tygodniu modlitw o jedność chrześcian wspólnie z wiernymi Kościoła Ewangelickiego spotkaliśmy się na wspólnej modlitwie. W środę 18 stycznia rozpoczęliśmy spotkanie modlitewne w kościele katolickim p. w. świętego Antoniego w Tchambie a zakończyliśmy w kaplicy naszych braci w wierze 25 stycznia w święto Nawrócenia św. Pawła. Licznie przybyli katolicy jak i protestanci by wypraszać jedność w wierze ale i jedność na co dzień. Ludzie ci każdego dnia  spotykają się na tej samej drodze, pracują jakże często w tym samym miejscu i na nieszczęście są uznawani przez muzułmanów za niewierzących.

Spotkanie to było bardzo ważne dla tej małej garstki chrześcian żyjących w Tchambie, gdyż dzięki wspólnocie wiary i miłości, Ewangelia Chrystusa może być przeżywana i głoszona innym. Jakże wtedy jest ważne świadectwo jedności pomimo różnic kulturowych, językowych czy plemiennych ludzi żyjących obok siebie i borykających się tymi samymi problemami. W spotkaniu uczestniczyli także ksiądz Joachim i ksiądz Marek, przyjaciele przybyli z kraju, którzy dali także świadectwo jedności w wierze pomimo bariery językowej, odrębności kulturowej jak i koloru skóry.

Jedność jest darem, który pochodzi od Boga i ta jedność zakłada ciągłą przemianę wewnętrzną, przemianę wspólnotową a nade wszystko przemianę indywidualną każdego z nas. 

 


   
Aktualizacja 2016-10-20, 14:15

© Wszystkie Prawa Zastrzeżone © Administrator Sebastian Riedel
Użytkowanie strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.